Boligmarkedets tilstand…

Rekord mange boliger til salg

En opgørelse fra boligsiden.dk viser, at der er rekord mange danskere, der i første halvår af 2016 forsøger at sælge deres bolig. Denne stigning blev yderlig suppleret med en fremgang på 1, 3% fra Maj til Juni – måske forårsaget af endnu et rentedyk for korttidsrentelånet og Brexit, der medførte et generel fald i renten for de forskellige huslån.

Derudover er der en generel købeoptimisme hos danskerne, der ikke kun kan spores på bolighandlen, men også giver sig udtryk i købelysten generelt. Denne fornyede købelyst har blandt andet rod i den øgede beskæftigelse. Siden 2013 er der kommet 100.000 personer mere i arbejde, og medlemmerne hos Dansk Industri vurderer i en undersøgelse, at der i 3. kvartal af 2016, vil komme yderlig 5000 flere personer i arbejde. Højere beskæftigelse betyder en højere realindkomst, som igen forplanter sig i en større købelyst.

Den lave rente betyder også at danskerne kan købe dyrere boliger end før og når priserne er høje, er lysten til at sælge huset deraf større.

Uligheden stiger som følge af dyrere huspriser

Ser man på, hvad de stigende huspriser betyder for den almene dansker, så er det tydeligt, at selv om andelen af billige boliger ikke falder på landsplan, så stiger udbuddet af de dyre boliger. Således så man ifølge boligsiden.dk’s prisindex, at den billigste procentdel af boliger i 1992 kostede 59.000 kr., mens den dyreste kostede 2,2 mio kr. Her 13 år efter så koster den billigste procentdel af boliger 164.000 kr., mens den dyreste procentdel af boliger er steget til svimlende 6,7 mio kr. Den gennemsnitlige salgspris på en villa er i samme årrække steget med 300%, mens inflationen kun har været på 59%.

Derudover er der kommet et større udbud af de helt dyre villaer, for mens 92% af boligerne i 1992 kostede under 1 million kroner, så var det kun 29% af boligerne der i 2015 kunne købes til under 1 million kr.

Dette fordrer en ulighed blandt befolkningen, for mens en lille del sælger deres bolig til en markant højere pris, end da de købte den, så må andre overleve med et tab i forhold til købsprisen.

Desuden betyder de højere priser, at en den del af befolkningen, der ikke har råd til at låne til drømmehuset, må søge til forstæderne og yderområderne for at blive husejere. Det er ikke i sig selv noget problem i forhold til at land- og yderområderne, som derved også får en befolkningstilvækst af især yngre familier, men der sker en skævridning af, hvem der bor i byen og omegn, og hvem der bor i yderområderne. En sådan polarisering er ikke ønskeligt. Ofte vil veluddannede med gode jobs have større grundlag for at kunne låne til en dyrere bolig, mens familier med mindre indkomst bliver skubbet ud af byerne, hvis de vil være husejere.

Se dig for i forhold til boligkøb

Overvejer du at udnytte den lave rente og etablere dig på boligmarkedet, før det stikker helt af, så er der god grund til at kigge sig godt for. Under den økonomiske krise tilbage i 2007 oplevede mange boligejere et kraftigt fald i værdien af deres hus, herved sad de med dyrere lån, end huset kunne sælges til. Der er dog nogle parametre, som du kan vurdere boligen ud fra, når du skal på boligjagt. Dem kan du læse mere om i denne guide omkring boligkøb eller denne guide til køb af bolig på tvangsauktion.