Invester dine aktier i ETF’er og få et sikkert afkast

ETF står for exchange traded fund eller på dansk; en børshandlet fond. Det vil sige, at en hvis andel af fonden er børsnoteret og dermed at en del af aktierne kan sælges eller købes på børsen. Det overordnede mål for en ETF er at ramme et gennemsnitsindeks for en bestemt vare. En ETF kan langt hen ad vejen sammenlignes med en dansk indeksfond. Det smarte ved at handle med indeksfonde er, at der ofte er billigere gebyrer ved handel med disse typer af fonde – og med ETF’er er det endnu billigere. Her er der nemlig i langt de fleste tilfælde ikke nogen analytikere, der står bag handlerne. I stedet er det computere, der automatisk handler, så fonden følger et bestemt indeks. Derved undgår man, at mellemmænd tjener en masse penge på ens handler og at man i stedet kan bruge ens penge mere effektivt. En ETF kan ligesom andre fonde udvide sin kapital ved at udstede nye aktier til nye investorer, gennem det som kaldes en aktieemission.

Sådan investerer du i ETF

På verdensplan findes der et par tusinde ETF’er, som man kan investere sine penge i. Der er både mulighed for at lave en stor spredning på sine handler eller følge specifikke markeder. De årlige omkostninger for en ETF er ofte meget lave i forhold til andre investeringsfonde. ETF’er kan handles som aktier på store udenlandske børser som for eksempel New York Stock Exchange eller Deutsche Börse, hvor de kan købes og sælges direkte mellem investorer.  I Danmark er der også et bredt udvalg af ETF’er, der for eksempel kan købes på DEGIRO eller Saxo Trader, men antallet svinger meget fra børsmægler til børsmægler.

ETF’er på det danske marked

Beskatningen af ETF’er er noget, der længe har afholdt mange danske investorer fra netop dette marked. Almindelige aktier bliver beskattet efter et realisationsprincip, hvorimod ETF’er bliver beskattet efter et lagerprincip. Lagerprincippet går ud på, at man årligt skal betale skat af det gevinst eller tab, der har været på ens aktier – også selvom man ikke har solgt aktierne og reelt fået afkastet i hånden. Dette kan være et problem, hvis man ikke har rede penge til at betale beskatningen.  Derved kan man blive nødt til at sælge ud af sine værdipapirer og mindske ens fremtidige afkast.

Det sikre afkast

Hele fidusen med at handle med ETF’er er, at udsvingene og dermed afkastene er små, men til gengæld er udgifterne også minimale. Sammenholdes det med aktier med større risiko, men også større omkostninger i administration, så ender man ofte ud i nogenlunde ens samlede afkast. Ved at handle med ETF’er får man måske ikke de kæmpe fortjenester, men man beholder de fleste af pengene selv. Dertil kommer, at der også er mindre risiko for at investeringen går den forkerte vej og man i stedet taber en masse penge. Ved denne type investering får man altså i sidste ende et mere stabilt afkast næsten uden omkostninger. På trods af de lidt svære beskatningsregler herhjemme er dette altså en form for investering, hvor man får et stabilt og sikkert afkast.