Mangler du penge i hverdagen og forståelse for finans?

I en tid hvor det kan være særdeles vanskeligt at begå sig økonomisk uden nogen form for gældsbyrde, er det ikke blot belejligt, men også tilrådeligt, at lære lidt om de vilkår hvorunder man kan se sig nødsaget til at stå i en form for gæld. Økonomi kan ofte forekomme en anelse abstrakt, og det kan være svært at finde ud af, hvordan du skal gøre brug af finansielle råd og midler, sådan så de passer ind i din konkrete hverdag. Trods ordets forskellige betydninger, er det dog en god tommelfingerregel at huske på ikke blot den forholdsvis simple, men også meget gamle betydning af ordet økonomi, nemlig det der kommer til udtryk i ordet ’husholdning’. At holde hus vil sige at være i besiddelse af et bosted, som man søger at bringe i orden. Hvis økonomi tænkes på denne måde, som det at beholde og vedligeholde ens eget, bringes økonomi tilbage på sporet af velkendte dagligdagserfaringer.

Der findes et utal af måder at forstå finans på, og tilsvarende mange måder hvorpå du kan gøre brug af en form for finansiering. Du kan eksempelvis betragte det som en måde hvorpå du sikrer dig fremtidige muligheder, såsom øget købekraft, eller at du kan lægge noget til siden, til når uheldet rammer. Savner du ikke blot viden, men også et hurtigt praktisk altertiv til hvordan du kan låne, kan det derfor være en fordel at sætte sig lidt ind hvad et såkaldt mikrolån kan betyde for dig, og din egen husholding.

En karakteristik af  mikrolån

Et mikro lån er en låntype, der typisk rubriceres under den generelle betegnelse kviklån. Denne type lån er kendetegnet ved, at du hurtigt og nemt kan komme i besiddelse af de penge, som lånet giver dig adgang til, samt meget lempelige krav fra udbyderens sige til, hvad du bruger dit lån til. Det vil sige, at denne form for lån derfor typisk tager sig ud som et forbrugslån, hvilket også indikeres af den måde denne låntype markedsføres på, navnlig som en måde hvorpå ofte hurtigt tiltrængte penge kan komme den pågældende kunde i hænde. Hvis du derfor har akut brug for penge, kan du gøre brug af et mikrolån, som altid er små beløb der optages med øjeblikkelig varsel, og som ofte afdrages over en periode på to måneder.

Nogle råd om finansiering via mikrolån

Der kan være mange forskellige omstændigheder, hvor det kan være fristende at optage et mikrolån. Den lette tilgængelighed gør lånet attraktivt, men samtidig kan for mange og uigennemtænkte lån også øge chancen for, at du hurtigt skylder mange penge. Der er nemlig altid renter på lånene, og du må samtidig huske på, at et forbrugslån ikke forøger dit samlede budget, hvis du ikke samtidig har mere faste og sikre indtæger, eksempelvis via investeringer, eller et stabilt job. Lånet kan derfor fungere som en mulighed i tilfælde af akut pengemangel, men bør altid medtænkes sammen med øvrige former for finansieringsmuligheder, hvor dette er muligt.