Sådan bliver du mere faglig robust på studiet

Hvis man virkelig ønsker at gøre noget ud af det faglige på sit studie, er der mange ting, man kan gøre for at gøre sig mere robust stillet. Dette kan man have lyst til for at skille sig ud af mængden og for at opnå et karaktergennemsnit, som man kan benytte til at gøre sig attraktiv i kommende arbejdsgiveres øjne. Det kræver først og fremmest at man er engageret og laver sine ting. Hvis man ikke føler at dette er nok, så vil vi nedenstående komme med eksempler på, hvordan kan stille sig selv endnu bedre.

 

Lær relevante værktøjer

 

På mange studieretninger er det ikke blot bøgerne, man kæmper med for at kunne lære, men også diverse tekniske værktøjer. I økonomiske fag som eksempelvis statistik, regnskab osv. benytter man nemlig diverse værktøjer til at kunne udregne opgaver. Disse værktøjer er også dem, man regner opgaver ved hjælp af til eksamen, hvorfor det er en rigtig god idé at stifte et godt bekendtskab med dem.

I undervisningen vil man naturligvis få lært at bruge dem på amatør niveau, men hvis man ønsker at gøre sig selv bedre stillet end sine medstuderende, er det et godt udgangspunkt at udvide sine kompetencer i disse værktøjer, således at man bliver bedre til at håndtere dem, når man sidder og regner opgaver. Måske lærer man endda nemmere måder at udregne opgaverne på end, hvordan det bliver undervist af professorerne, hvilket vil give en et kæmpe forspring.

Hvis det eksempelvis er Excel, som man bruger i undervisningen, kunne man udvide sine kompetencer ved at tage et Excel kursus.

 

Læs udover pensum

 

Dette er egnet til de meget ambitiøse, men hvis man har stor interesse i den branche, som ens studie generelt befinder sig i, vil det ikke være noget problem. Hvis man ønsker at øge sin faglige horisont vil man nemlig gavne af at læse mere end det, der står på lektionsplanen, at man skal. Dette vil nemlig give den studerende et bredere perspektiv for, hvad det er man i forvejen studerer.

Her kan man selv sætte baren for, hvor meget man vil gøre ud af det. For at udvide sin faglige horisont kan man nemlig sagtens nøjes med at holde sig opdateret ved at læse aktuelle nyhedsartikler, som omhandler relevante emner i forhold til ens studieretning. Dette vil ydermere hjælp en med at sætte det teoretiske pensum i et perspektiv, som man kan forholde sig til, da man vil kunne sætte det i relation til virkelighedsnære begivenheder.

Hvis man er til det, vil man dog også få en hel del ud af at læse akademiske tekster, som blandt andet står i en lidt anden teoretisk lejr end teoretikerne i pensum gør. Dette vil hjælpe en med at forholde sig kritisk til, hvilket er noget, som man ofte bliver belønnet for.