Sådan hjælper 3D visualisering dine kunder

Skal du forklare, hvordan et produkt, som endnu ikke er blevet fremstillet, ser ud? Eller vil du bare gerne have et økonomisk og tidsmæssigt overblik over, hvad du cirka skal bruge på noget, der stadig er på tegnebrættet? Med visualiseringsredskaber fra Flowstudio kan 3D visualisering bidrage til at hjælpe både designere og kunder med at se det, de gerne sammen vil have skabt.

Et billede siger mere end 1000 ord

Tilfredse kunder har som regel fået det, som de forventer eller måske lige lidt mere. Det handler med andre ord om at få afstemt forventningerne, så man ved, hvad man skal leve op til. Arbejder man inden for en branche, hvor man skaber fysiske produkter, det kunne være møbler eller andre brugsgenstande, så vil man typisk starte med at tegne produktet, før man sætter det i produktion. 

Og her kommer nutidens teknologier ind i billedet, for med 3D visualisering kan man tegne en præcis model af det, man har tænkt sig at lave.

På den måde får man et billede af det færdige produkt. Og det kan nogle gange være nødvendigt for helt at kunne forstå, hvordan tingene vil komme til at se ud eller komme til at fungere. Uanset hvor levende man forsøger at beskrive ting med ord, vil et billede altid være det bedste. Nogle ting er desuden vanskelige at forklare for afsenderen af budskabet og hos modtageren af budskabet kan tingene måske fortolkes ukorrekt, og så kan der nemt opstå uenighed.

Tid og økonomi skal køre efter planen

3D visualisering kan være en stor hjælp for designeren eller den ingeniør, som laver beregningerne og tilbuddet til kunden. 

3D visualiseringen kan give designeren et hint om, hvor vanskelig en opgave det bliver. Dette kan give designeren et overblik over, hvor mange timer, der skal bruges på projektet, og hvordan tidsrammen vil se ud. Jo mere præcist et billede kunden på forhånd har af, hvorledes både tid og økonomi ser ud, desto bedre for begge parter. 

Der er jo ikke noget værre end en kedelig overraskelse i form af et overskredet budget eller en sprængt tidsramme. Så hvis man har redskaberne til at forudse, hvordan tingene vil blive, kan man også bedre forberede og planlægge ressourcerne, så der ikke opstår uventede situationer hos kunden. Negative overraskelser kan hurtigt give utilfredse kunder, og det siger sig selv, at dette for alt i verden skal undgås, hvorimod glade kunder altid gerne kommer igen.